Uw privacy bij NTS

Wij zijn ons ervan bewust dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Wij handelen volgens de eisen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Wij handelen volgens de eisen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).