Veelgestelde vragen

Je kunt een NTS-taxatie aanvragen voor particuliere huizen en appartementen in heel Nederland. Voor taxaties op de Waddeneilanden geldt een maatwerktarief. Heb je een adres in het buitenland> Dan kun je geen taxatie aanvragen, ook niet voor een woning in Nederland.
Je kunt geen NTS-taxatie aanvragen voor:
·        technische installaties;
·        waardebepalingen voor planschade of nadeelcompensatie;
·        waardebepaling t.b.v. inbreng en/of uitkoop in vennootschap of stichting;
·        bouwkundige waardebepalingen;
·        waardebepaling voor roerende zaken.

De volgende taxaties kunnen eventueel tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd:
·        Monumentale woningen, woonboerderijen, landgoederen met NSW-status;
·        Objecten op de Waddeneilanden;
·        Bedrijfspanden, kantoren, winkels;
·        (Woon)boten, watervilla’s en recreatiewoningen;
·        Woningen met gecombineerde bedrijfsruimten;
·        Nog te realiseren woningen, (bouw) grond;
·        Objecten met andere bestemming dan alleen wonen;
·        Onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld kamerverhuur, hospita);
·        Herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE);
·        Waarderen van vruchtgebruik en afkoop van erfpacht;
·        Taxaties ten behoeve van terugkoopregeling (b.v. koopgarant);
·        Meerdere kadastrale percelen, en percelen met meer dan één bijgebouw;
·        (Deels) verhuurde of te verhuren panden;
·        Als je extra waardes wilt weten (b.v. waarde in verhuurde staat).

Is er sprake van maatwerk, dan geldt een afwijkend tarief. Je ontvangt hiervoor van NTS een vrijblijvende offerte.

Dit zijn de voorwaarden van de taxatieopdracht. Hierin staat o.a. het volgende:

  • wat er getaxeerd wordt
  • wat het doel van de taxatie is
  • hoeveel de taxatie gaat kosten
  • welke andere voorwaarden van toepassing zijn

Opdrachtvoorwaarden

Als de taxatie plaatsvindt en er op dat moment een huurder het object huurt, dan is de taxateur verplicht om naast de waarde in onverhuurde staat ook de waarde in verhuurde staat te taxeren. Hij moet hiervoor extra werkzaamheden uitvoeren. Om die reden wordt er een toeslag voor gerekend.

Deze taxaties vallen onder de maatwerktaxaties. Het beleid per geldverstrekker varieert. Naarmate er meer eisen worden gesteld aan het rapport zal de toeslag hiervoor hoger worden. Vraag dus eerst vrijblijvend een maatwerkofferte op.

Bij een gevalideerde taxatie heeft de taxateur zijn rapport laten beoordelen door het NWWI (het Nederlands Woning Waarde Instituut). Validatie wordt verplicht door NHG en veel geldverstrekkers. Bij een hypotheekaanvraag stuurt het validatie-instituut het rapport direct naar de acceptatie afdeling van de geldverstrekker en wordt het rapport geregistreerd in het CRT (Centrale Registratie Taxaties).

Een ongevalideerd rapport wordt opgesteld door een taxateur en niet gevalideerd door het NWWI. Wel moet er een 2e taxateur meetekenen. Om deze reden is een ongevalideerde taxatie bij NTS een maatwerk taxatie en wordt er vooraf een offerte uitgebracht.

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, wijzen wij de opdracht toe aan een taxateur.
De taxateur maakt zo snel mogelijk een afspraak voor de opname. Ben jij de eigenaar van de te taxeren woning? Dan wordt er rechtstreeks contact met jou opgenomen voor de afspraak. Ben je niet de eigenaar? Dan wordt de afspraak met de verkopend makelaar of de eigenaar van de woning gemaakt. Het is dan niet gebruikelijk om bij de taxatie aanwezig te zijn. Je ontvangt een bericht per e-mail wanneer de opname is ingepland.
Na de opname werkt de taxateur het taxatierapport uit. Heb je een gevalideerde taxatie aangevraagd? Dan moet het rapport vervolgens nog door het validatie-instituut worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Het taxatierapport is normaliter binnen een week na opname gereed en ontvang je per e-mail.

Je kunt bij de aanvraag aangeven dat je ook een verbouwing wilt opnemen in het rapport. Graag willen wij jou erop wijzen dat wij enkel een verbouwing opnemen in het taxatierapport als deze verbouwing uit een bouwdepot gefinancierd moet worden. Als je de verbouwing uit eigen zak betaalt komt deze verbouwing dus niet in het taxatierapport.

Een verbouwingsspecificatie is vereist, indien je een verbouwing wilt meetaxeren.

Klik hier om een verbouwingsspecificatie op te stellen.

Let op, na het opstellen ontvang je de verbouwingsspecificatie per e-mail. Deze moet je nog naar info@dnts.nl mailen o.v.v. jouw taxatie-id of taxatieadres.

Als je pas na oplevering van het rapport een verbouwing wil toevoegen, of de verbouwing wilt wijzigen zijn daar kosten aan verbonden van € 75,-. Mocht de taxateur terug moeten naar het object vanwege de validatie-eisen van het NWWI dan bedragen de kosten € 125,-.

Om ervoor te zorgen dat er een formele en heldere taxatieopdracht tussen jou (de opdrachtgever) en de taxateur tot stand komt, vragen wij jouw toestemming om namens jou de taxatieopdracht met de taxateur overeen te komen. Wanneer jij een taxatie aanvraagt, geef je dus toestemming aan NTS om de opdracht te mogen geven aan de taxateur. De taxateur krijgt dan alle nodige informatie over de opdracht, zoals:

  • Wat er getaxeerd moet worden
  • Wanneer het taxatierapport klaar moet zijn
  • Het factuurbedrag
  • Eventuele overige afspraken

De afspraken zijn vooraf duidelijk en helder. Wij kunnen op deze manier voor jou en de taxateur het taxatietraject efficiënt regelen.

Als service neemt NTS voor de taxateurs het facturatieproces uit handen. NTS factureert uit naam van de taxateur en incasseert het factuurbedrag. Afhankelijk van de gekozen betaalwijze wordt de factuur direct of uitgesteld betaald.

Wij doen ons best om jouw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken. Hierdoor maken wij direct na jouw aanvraag kosten, bijvoorbeeld Kadaster kosten, inschakelen taxateur en NWWI. Daarom moet je rekening houden met de annuleringskosten. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden van NTS.

Wilt je de taxatie toch annuleren? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons via info@dnts.nl. Annuleren na (aanvang van de) opname is niet mogelijk.